Disclaimer

Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard
live-begrafenis-begraven-contact-wensen-vastleggen-Rouwdrukwerk-Poppe-Minnaard-nagesprek-live-begrafenis-rouwvervoer-kisten-dragers

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard is een handelsnaam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76415902.

Inhoud
De website van begrafenisverzorging Poppe-Minnaard is met zorg en kunde samengesteld. Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard streeft ernaar dat de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de verwijzingen of hyperlinks die zijn opgenomen. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt begrafenisverzorging Poppe-Minnaard zich, voor zover nodig, aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard behoudt zich het recht wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen.

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Wij zijn bezitter van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Onze beoordelingen ontvangen we niet van een extern bureau. Onze beoordelingen ontvangen wij namelijk direct van de nabestaanden voor wie wij een begrafenis hebben mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de begrafenisondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.