Verzorgen & opbaren

Begrafenisverzorging Minnaard
wensen-vastleggen-wat-te-doen-bij-overlijden-verzorgen-en-opbaren-Rouwvervoer-Rouwdrukwerk-over-ons-nagesprek-live-begrafenis-Kisten-Grafmonument-Ervaringen-Dragers-Dankbetuiging-Contact-begraven-begrafenis-regelen-Henk-Jan-Minnaard-Poppe-Begrafenisondernemer-begrafenisverzorging-Walcheren-Zeeland-Vlissingen-Middelburg

De laatste zorg

Na het overlijden krijgt de overledene de laatste zorg. Het verzorgen en opbaren gebeurt met respect. De overledene wordt gewassen, aangekleed en zo verzorgd dat een waardig en respectvol afscheid mogelijk is. U kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen, dit samen met ons te doen of om het verzorgen aan ons over te laten. Bij een overlijden in de thuissituatie is het mogelijk dat de verzorging thuis plaatsvindt. Er kan ook uitgeweken worden naar een uitvaartcentrum in de buurt.

Voor het verlenen van de laatste zorg doe ik een beroep op een daartoe gecertificeerde verzorgster. Een goede samenwerking hierin heb ik met Caroliene van den Bosse.

contact-begrafenis-reglelen-Poppe-Minaard-Zeeland-Begraven-Begrafenisondernemer-Begrafenisverzorging-Wilbeschikking-verzorgen

Opbaren

In overleg met u wordt de opbaring verzorgd. U kunt ervoor kiezen om thuis op te baren. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van een thuisopbaring en hebben hiervoor alle professionele voorzieningen in bezit. U kunt hierbij zelf kiezen of een opbaring in de kist, op baar of op bed zal plaatsvinden.

Als er geen gelegenheid is om thuis op te baren dan is er ook de mogelijkheid om de opbaring in de kerk of in een rouwcentrum te verzorgen. Vanwege goede contacten met collega-ondernemingen kunnen wij u opbaarmogelijkheden aanbieden in uitvaartcentra in Middelburg, Vlissingen, Kapelle, Waarde en Goes.

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Wij zijn bezitter van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Onze beoordelingen ontvangen we niet van een extern bureau. Onze beoordelingen ontvangen wij namelijk direct van de nabestaanden voor wie wij een begrafenis hebben mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de begrafenisondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.