Privacy verklaring

Begrafenisverzorging Poppe-Minnaard
live-begrafenis-begraven-contact-wensen-vastleggen-Rouwdrukwerk-Poppe-Minnaard-nagesprek-live-begrafenis-rouwvervoer-kisten-dragers

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die begrafenisverzorging Poppe – Minnaard verstrekt. Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers zien we als een terechte maatschappelijke plicht. We bieden gerichte en persoonlijke service en adviezen en daar hebben we soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgen we de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Onze online dienstverlening is transparant en betrouwbaar!

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plug-ins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

  1. Om offertes en facturen op te stellen gebruiken we adresgegevens. Voor het verzenden hiervan gebruiken we een post- of mailadres.
  2. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. We verkopen persoonsgegevens nooit aan derden, noch geven we ze weg tegen wederdiensten. Aan ons verstrekte persoonsgegevens blijven bij begrafenisverzorging Poppe – Minnaard.
  4. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die ons noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden opgenomen in onze klanten database. Deze is versleuteld opgeslagen en wordt alleen gebruikt voor eigen communicatie. Facturen en offertes worden minimaal elektronisch of op papier onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  5. We doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan in onze versleutelde cloudomgeving met real-time virus- en malwarebescherming. Om verlies van bestanden te voorkomen worden er regelmatig een back-ups gemaakt. Ook deze staan versleuteld op een harde schijf in ons pand.
  6. AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgevingDat kan op aanvraag via het contactformulier op deze website.

Opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neem contact op!

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Wij zijn bezitter van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Onze beoordelingen ontvangen we niet van een extern bureau. Onze beoordelingen ontvangen wij namelijk direct van de nabestaanden voor wie wij een begrafenis hebben mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de begrafenisondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.